Algemene Voorwaarden — Jonker BV — Loodgieters en installateurs

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden vastgesteld door Techniek Nederland gedeponeerd ter griffie van de arrondisementsrechtbank te Amsterdam. Hieronder een link met de actuele versie voorwaarden bedrijven ALIB-2024.pdf (paree.nl) Voorwaarden consumenten AVIC (technieknederland.nl)