Algemene Voorwaarden — Jonker BV — Loodgieters en installateurs

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden vastgesteld door Techniek Nederland gedeponeerd ter griffie van de arrondisementsrechtbank te Amsterdam. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.